Свежие новости

Оренда паю чи оренда земельної ділянки

Опубликовано: 01.09.2018

видео Оренда паю чи оренда земельної ділянки

Юридичний ранок: договір оренди землі

Іноді громадяни віддаючи свою землю в оренду не усвідомлюють навіть власниками чого вони є - земельної ділянки чи паю. А відтак не знають своїх прав та обов’язків перед орендарем. З ними укладають «стандартні орендні договори» і лише коли приходить час отримувати оплату за віддану в оренду землю виявляється, що є проблеми…Тож в цій статті ви зможете знайти інформацію в чому спільні та відмінні риси оренди земельної частки (паю) та оренди земельної ділянки.

Трохи теорії…

Земельна частка (пай), а точніше право на земельну частку (пай), - це лише право на одержання земельної ділянки, визначеної в сертифікаті вартості, за рахунок земель, що надавалися колективному сільськогосподарському підприємству в колективну власність.


Про розірвання договору оренди земельної ділянки

Одержання державного акту є моментом реалізації цього права. До державної реєстрації права власності на земельну ділянку власнику сертифіката невідомо, де саме знаходиться земельний пай і які він має фізичні розміри. З одержанням державного акта право на земельну частку є реалізованим, тобто це право перестає існувати.


3 Ролик «Знай своє право на землю». Договір оренди земельної ділянки

Земельна ділянка - це частина земної поверхні, межі та місце розташування якої чітко визначені на місцевості. Право власності на яку підтверджується державним актом.

Різниця між правом власності на земельну ділянку та правом власності на земельний пай полягає в тому, що право на земельну частку (пай) - це є майнове право лише на одержання земельної ділянки у приватну власність для подальшого користування та розпоряджання, а правом власності на земельну ділянку - є право користуватися та розпоряджатися нею, як об’єктом нерухомого майна, що вже є у вашій власності.

Трохи закону…

Різниця між двома цими поняттями очевидна коли заходить мова про правове регулювання відносин оренди паю та ділянки, адже воно відбувається на підставі різних нормативно-правових актів.

Так, відносини оренди земельної частки (паю) врегульовано положеннями:

1. Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» № 1529/99 від 3 грудня 1999 р.

2. Загальними нормами ЦК України про зобов’язання, а також декількома нормами про договір найму цього Кодексу.

3. Наказом Держкомзему № 5 від 17 січня 2000 р., зареєстрованим Міністерством юстиції України 23 лютого 2000 р. за № 101/4322, встановлено форму Типового договору оренди земельної частки (паю).

Відносини ж оренди земельної ділянки регулюються:

1. Законом України «Про оренду землі»,

2. Земельним кодексом України,

 

3. Цивільним кодексом України, а також багатьма іншими законами.

Трохи практики…

Законодавство України про оренду, передбачає, що за договором оренди в користування має передаватись конкретна індивідуально визначена річ. Якщо йдеться про землю, то за таким договором у користування має надаватись виділена на місцевості земельна ділянка, і сторонам мають бути відомі її межі.

У випадку ж з орендою земельного паю земельна ділянка в натурі не виділяється - в користування надається лише частка (пай) у землях, які раніше перебували в колективній власності. При цьому частка (пай) не має конкретного вираження на місцевості (не має встановлених меж), тому відсутній предмет договору.

Окрім того, власник сертифікату, тобто орендодавець за договором оренди земельної частки (паю), не має повноважень власника на земельну ділянку, стосовно якої фактично укладається договір.

Земельний кодекс в свою чергу встановлює, що,посвідчувати право власності на земельну ділянку може лише Державний акт, який видано у встановленому порядку а не сертифікат. Тому є очевидним, що власник сертифікату про право на земельну частку (пай) не вправі розпоряджатися земельною ділянкою.

Договір оренди земельної ділянки починаючи з 3 серпня 2004 р. має бути зареєстрованим районним відділенням ДП «Центр Державного земельного кадастру при Держкомземі України» згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

До цього моменту уповноваженими проводити реєстрацію договорів оренди земельних ділянок були місцеві ради згідно зі ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21 травня 1997 р. та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі» № 2073 від 25 грудня 1998 р.

Реєструватися договір оренди земельної частки (паю) повинен місцевою радою (сільською, селищною, міською) в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України № 119 від 24 січня 2000 р.

Отже з усього вищевикладеного робимо висновок, що договір оренди земельної частки (паю) - не те ж саме, що договір оренди земельної ділянки. В першому випадку договір укладається щодо частки, право на яку посвідчене сертифікатом, а в другому - щодо конкретної земельної ділянки, яка виділена в натурі (на місцевості).

 
rss