Свежие новости

Довіреність на комерційне представництво

Опубликовано: 01.09.2018

видео Довіреність на комерційне представництво

"Головою НБУ може стати Володимир Лавренчук" - економіст

.

                                                                                                                     Довіреність

                                                                                             на комерційне представництво

 


Виступ представника у справі про стягнення у порядку регресу

 

Місто ____________, ____________ року, _______________ місяця, _____ числа

Я, _________________, що зареєстрований і проживаю за адресою:_______________, цією довіреністю уповноважую __________________, який проживає _________________ вчиняти наступні правочини від мого імені:


Про стягнення страхового відшкодування в порядку регресу

БУТИ МОЇМ КОМЕРЦІЙНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ як фізичної особи – підприємця, зареєстрованого ________ у відносинах з органами державної влади та управління, в т.ч. податкових органах, фондах щодо оформлення та отримання документів, пов’язаних з моєю підприємницькою діяльністю.

Для виконання цієї довіреності уповноважую його подавати від мого імені заяви, довідки та інші документи, одержувати довідки та документи, розписуватись за мене, вести справи в податковій інспекції, управлінні статистики, в відділеннях Пенсійного фонду, фонду соціального страхування на випадок безробіття та фонду соціального страхування від нещасних випадків на підприємстві та профзахворювань, місцевому Центрі зайнятості населення тощо, а також вчиняти всі інші необхідні дії.

Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між довірителем та повіреним.

Зміст ст. ст. 52, 239-241, 247-250, 1000-1010 Цивільного кодексу України мені роз’яснено.

 

ПІДПИС __________________/__________________/

 

 

Місто ______________, ________________. року. Ця довіреність посвідчена мною, _______________, приватним нотаріусом ________________нотаріального округу. Довіреність підписана ___________ у моїй присутності. Особу його( її) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ___________________

Стягнуто плати: ______________________________

 

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

_______________________/_________________/

 
rss